Flick Kick Football Legends Apk 2021

4.4/5 No hay votos

Reportar esta app

Enlaces de descarga

İndirmek için:

1. Linke tıklayın 5 Saniye sonra geç butonuna basın.
2. Geçtikten ve uygulamayı indirdikten sonra indirilenlerden apkyı kurun.
3. Güvenlik uyarısı verirse dış kaynaktan yüklemeye izin vermeyi unutmayın.

Descripción

Eski topraklar en son kan oyun Flick Kick serisi ile sahada al m n at pas n ver utunu ek ve daha fazlas Rakipleri Yen Ligi Kazanl Efsane Ol br br Flick Kick Futbol Efsaneleri Flick Kick 39 i saha oyunlar n e itlendirerek tak m kurma ve y netimi ve oklu seviye lig yap s yla yepyeni zirvelere ta yorlar Canl karakterleri acayip senaryolar ve zengin animasyonuyla komik yarat c bir paket olu turan oyunda tak m n zorlu ampiyonalara do ru haz rlay p efsanevi stat ye sahip olacaks n br br Yepyeni bir oyun zelliklerin de i mesinin anlam daha fazla i erik daha fazla rekabet ve daha fazla ayak d ile trivela aksiyonu Uluslararas Kupada d nyaya meydan oku Sonsuzluk Kupas nda rekorlar ok r Becerilerini Pratik Modunda keskinle tir oyuncular n yeti tir ve arkada lar nla yar ampiyonlu u al efsane ol br br br Oyunun zellikleri aras nda unlar var br br arp c bir ekilde komik yarat c sunumlar br Rakibi ge pas n ver al m at n n kes kurtar ve gol i in utunu ek penalt lar ani l m ve ok daha fazlas br Yeni uluslararas futbolcular ke fedip toplayarak ampiyon olacak tak m kur br Oyuncular n geli mesini sa layarak yeni lg n ve beceri ve yeteneklerin kilidini a ve beceri ba lant lar ile ekstra g sa l. A. Br Tak m kaptan n kullanarak zor ve kolay zamanlarda onlara okay lavuzluk et ve zafer dolu y llara ula t r br Arkada lar n davet ederek liderlik tablosunda yar maya devam et br S r kle ve b rak aray z n iyile tirerek tak m n daha iyi y netmen i in yard mc olduk br Oyuncular n al t rarak XP 39 lerini y kselt br br App sat n alma ve reklam i erir br br www flickkickfootball com br br br HABERLER VE ETKİNLİKLER br br Web sitesi http www flickkickfootball com br Facebook http fb com FKFootball br Twitter http twitter com pikpokgames br Youtube http youtube com pikpokgames br Ma aza http store pikpok com br M zik http pikpok bandcamp com br br br Oyuncular m z n ne d nd n bilmek isteriz br br Twitter Bize bir twit g nderin pikpokgames br Sayfa g r nt s var m Instagram 39 da pikpok ile payla

Video

Imágenes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir